Arabuluculuk

1- İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklar
2- Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
3- Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

1- Aile Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
2- Ticaret Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklar
3- İş Hukukuna İişkin Uyuşmazlıklar
4- Tüketici Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
5- Enerji Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
6- İnşaat Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
7- Sigorta Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
8- Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
9- Kira Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
10- Taşınmaz Alım Satımına İlişkin Uyuşmazlıklar